Een goed gesprek

Een goed gesprek met iemand die luistert is als een reis naar jezelf

Een goed gesprek

Een goed gesprek is nodig als zelfs de beste overlevingsstrategie op een gegeven moment niet meer functioneert en je als persoon voelt dat er meer mogelijk is… Door te uiten, herkennen, woorden geven, delen, verbind je op een nieuwe manier met jezelf en je omgeving.
Mensen communiceren niet alleen via taal, maar met het hele lichaam. De mens bouwt lichamelijke spanning op als overlevingsstrategie om het te beschermen tegen pijnlijke emoties en herinneringen. Het lichaam draagt de kenmerken van de persoonlijkheid die zich door ervaringen vormt. Ervaringen of prikkels die niet goed verwerkt zijn raken in ons lichaam opgesloten en worden (ziekte)symptomen. Ons wezen produceert deze symptomen zodat de oorzaak/ onverwerkte ervaring herkend kan worden.

Een nieuw pad

Belemmeringen naar voluit kunnen leven, sluipen er veelal langzaam in en worden gewoonten. Een nieuw pad betreden vraagt aandacht. ‘Oude’ emoties hebben aanvaarding nodig om helemaal te kunnen verdwijnen.Een homeopathisch gesprek ondersteunt in het losmaken van de gebeurtenissen die je leven in bezit hebben genomen.