Homeopathie en Autisme

Autisme

Van lastig begrijpen naar goed begeleiden

Autisme

Ook mensen met autisme kunnen hun blokkades kwijt raken en wel degelijk in een nieuwe ontwikkelingsfase terecht komen waarin nieuwe vermogens geleerd worden. Zowel kinderen als (jong) volwassenen!
Inzicht en ervaring in het herkennen van blokkades die ontwikkeling in de weg staan leert dat homeopathie enorme hulp biedt beter leren om te gaan met angsten, woede, depressieve gevoelens en dwangmatige handelen. Dat geeft meer vrijheid en plezier om uitdagingen aan te gaan.
Bij autisme is vanaf de geboorte een minder dan gebruikelijke gerichtheid op de sociale ontwikkeling en een meer dan gebruikelijke gerichtheid op andere cognitieve functies. Daarnaast zijn mensen met autisme vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.
Door de kenmerken van autisme kan extra psychische en emotionele belasting ontstaan. Dwangmatig gedrag, dwingend gedrag of depressie, angstproblemen en woedeaanvallen kunnen hiervan een resultaat zijn. Veelal een gevolg van het niet kunnen uitdrukken wat er in je omgaat.
Autistische kinderen leren hun frustraties later dan kinderen zonder autisme kennen. In de opvoeding is het niet altijd ‘vanzelf’ daar woorden aan te kunnen koppelen. Samen met een onafhankelijke derde kun je soms makkelijker die stap maken en met behulp van homeopathie kunnen blokkades weggenomen worden.

“Wees jezelf… alle anderen zijn al bezet!”
Oscar Wilde

Is homeopathie iets voor jou?

Maak een gratis kennismakingsgesprek