/
  • Eerste consult €115

   • Duur: 1,5 – 2 uur
   • Compleet beeld van de gezondheidstoestand: lichaam en geest
   • Een eerste consult kan in twee data gesplitst plaats vinden (€ 57,50 per consult)
  • Vervolg consult €95

   • Duur: max. 1,5 uur
   • Hoe is je reactiekracht: versterking van je herstelvermogen
   • Een vervolgconsult kan ook over twee korte consulten gespreid plaats vinden (€47,50 per consult)
  • Kort consult €50

   • Duur: max. 45 minuten
   • Ben je op het goede pad naar gezondheid: richting bepalen
  • Telefonisch consult €25

   • Duur: max. 20 minuten
   • Het telefonisch consult-tarief geldt niet voor het maken van afspraken, voor algemene informatie of het plegen van kort overleg
   • Even afstemmen: “ik voel mij uit balans en …”
  • E-mail

   • Per email geef ik een uitgebreid antwoord op één vraag
   • Een kijk op gezondheid die rust brengt
  • Vergoedingen

   Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NWP (beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals) worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze vergoedingen zijn opgenomen in de aanvullende verzekering en kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

   Het eigen risico van uw zorgverzekering komt niet uit de aanvullende verzekering, maar wordt verrekend uit het basispakket.
   Op de Zorgwijzer website kan je makkelijk zien in welke vergoeding jouw zorgverzekering voorziet.