Autisme is een ontwikkelingsstoornis

Autisme kent de diepe eenzaamheid van gevangen voelen in het trauma van sociaal-emotionele afgeslotenheid (van groei en ontwikkeling) en onbegrip van de omgeving hiervoor.

Zodra een kind met autisme geboren wordt, kunnen de eerste kenmerken zich aandienen als een verminderd non-verbaal gedrag. Zoals gebrek aan oogcontact, gezichtsuitdrukking, bepaalde lichaamshouding of gebaren om de sociale interactie te onderhouden.

Trauma ontstaat zodra de eerste contacten met familie en leeftijdgenoten niet lekker lopen en afwijzing of ‘missers’ ervaren worden.Er komt een kloof tussen de sociale of emotionele wederkerigheid. Deze kloof wordt kleiner als je met een deskundig mededogen de ontwikkeling volgt en gebruik kunt maken van belangrijke leermogelijkheden.

Leermomenten bevinden zich vooral in de ontspanning die volgt op het wegnemen van angst/ op de hoede zijn/ boosheid/ frustratie en het bekend raken met DE VRAAG

Want in het rigide vastzitten in routines of rituelen kan wel degelijk beweging komen als contact gemaakt kan worden met een vertraagd op gang gekomen ‘groeimoment’, oftewel het moment waar een hersenbaan een nieuwe verbinding (hersenpad) heeft willen aanleggen maar door een gefrustreerde reactie van het zenuwstelsel nog niet aan toe gekomen is. Het is de ‘freeze’ reactie die opnieuw in groei kan omgezet worden als het vertrouwen daarin terug komt.

Binnen dit rigide (gefrustreerde) reactie-patroon is de belangrijkste stap die je kunt maken de verbinding met “hoe voelt het” – lichamelijk en emotioneel (daar woorden of uitdrukking aan te leren geven) en “hoe kan het óók” (als in een opvoedingssituatie waarin uitleg wordt gegeven aan…)

Fysieke klachten van darm- en hoofdpijnen, slecht kunnen slapen zijn onder andere de lichamelijke symptomen van opgebouwde spanning door ‘wel willen maar niet kunnen’.

Welkom in mijn praktijk voor homeopathie waar autisme met zowel homeopathische als ervaringsdeskundige middelen in een ontwikkelingsperspectief geholpen wordt